Welkom

U bent op de stamboom-webstek "stam SCEVENELS " ( Sevenels - Schevernels - Sevenans -Sevenhans)

Wanneer mijn moeder VAN WYNSBERGHE Philomene (°07/08/1923) overleed op 27/09/1991, kwam ik in het bezit van tal van bidprentjes van familieleden en oude familiefoto's.  Nadat deze enkele jaren op de zolder hadden gelegen, speelde  ik met de gedachte om hier iets mee doen en zo ontstond het idee een stamboom samen te stellen en het archief hierin te verwerken.

Alhoewel ik een kritiek gelezen heb dat een juiste stamboom moet opgesteld worden via de moeder(s), heb ik toch de klassieke manier gevolgd en ben via mannelijke lijn gegaan.  

Tijdens mijn speurtocht, kwam ik tot de vaststelling dat er tal van naamgenoten in het Waalse landsgedeelte woonachtig waren, waar ik nog nooit had van gehoord. Op het internet plaatste ik een oproep via "Seniorennet" en kreeg via deze weg de hulp van BERINGS Romain (die gehuwd is met de kleindochter van een bloedverwante in de 3de graad van mijn grootvader) en die ik langs deze weg wil bedanken. Verder wil ik al de familieleden bedanken die hebben meegewerkt om tot dit resultaat te komen.

Voorlopig ben ik met de stamboom uitgekomen in 1737 bij Cornelius SEVENHANS en diens ouders SEVENELS Cornelius en SCHURMANS Catharine (parochieregister Wijer overlijdens 1770) .  De opzoekingen worden verder gezet en een update van de website zal er zeker nog volgen. Aangezien ik nu ook weet dat SCHEVERNELS erbij hoort moet ik eigenlijk de site hernoemen maar heb ik in de titel SCEVENELS behouden en de varianten erbij gevoegd.

Langs deze weg wil ik dan ook nog een oproep doen naar iedereen die dit leest. Indien u denkt een steentje bij te kunnen dragen om deze site verder uit te bouwen met informatie, bidprentjes, foto's.... Dit is steeds welkom E-mail

Naamsverklaring: (Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk Dr. Frans Debrabandere)
Sevenant (van), Van Sevenandt, -hant, Van Zevenhand, Sevenhan(d)t, -hans, Sevenan(t)s, Sévenan(t)s, Savenants
1. Familienaam uit de plaatsnaam Saint-Venant (Pas de Calais).
2.De namen zonder 'van', komen mogelijk uit "zeven handen": bijnaam voor een handig man.

Wapenschild:  Dit zou het wapenschild zijn van de familie Schevenels Jacobus. De naam Schevenels of Schevernels is afkomstig van Gorsem (Duras) nabij St-Truiden.  Jacobus Schevenels was schepen van Gorsem van 1585 tot 1601 en voerde als wapen 'in zilver zes goudgeknoopte rode rozen met in een gouden schildhoofd een zwarte vogel, rood gebekt en gepoot'...  Om het wapenschild zeker te bewaren heb ik al wel toegevoegd, de link naar onze familie is evenwel nog NIET gemaakt.


Franssens Maria °1891 is de dochter van Willem Franssens en Marie Elisabeth Scevenels.
Voor meerdere info en verhalen van het gezin Baeten Ludovicus (Jef) en Franssens Maria verwijs ik graag naar de site van Patrick en Brigitte Boucneau-Claes, Stamboom BAETEN, met dank voor het bezorgen van een aantal foto's. (raadplegen kan door op de foto in de rand te klikken)

Gedachtenis: tijdens het rondsurfen op Youtube vond ik de herbegraving van DEBREMME Camille (1891-1916) die gehuwd was met Scevenels Florentia (1884-1975)
          info van Camille :
https://www.hasel.be/hasselaren/historische-figuren-en-families/debremme-camille-1891-1916?page=57
          reportage herbegraving : https://www.youtube.com/watch?v=KjjbljnZbJU

Op speciaal verzoek;
Indien je wenst te weten wat je relatie is tot een bepaalde persoon, welke voorkomt in de stamboom, of je wil een een kwartierstaat van jezelf, gewoon een mailtje en ik bezorg het je via mail. Mail

Alhoewel we ons best doen zoveel mogelijk verwanten te informeren van deze genealogische bestanden en hun vermelding daarin, schrijft richtlijn 95/46/EG in art. 11§2 voor dat de verplichting tot informatie van de betrokken persoon "niet van toepassing is wanneer, in het bijzonder voor een verwerking in het kader van historisch of wetenschappelijk onderzoek, het informeren van de betrokken persoon onmogelijk blijkt of onredelijke inspanningen impliceert".
Ter compensatie bieden we de mogelijkheid de individuele afscherming van gegevens indien de betrokken levende persoon om "afscherming" van zijn eigen gegevens verzocht heeft zullen deze door ons verwijderd worden.
Breng ook eens een bezoekje aan de site van zelfstandige familieleden:
(heb je zelf een eigen zaak en wil je ze opgenomen zien geef dan een seintje)

Gebruikte programma'sAldfaer

GeneaNet

Kompozer
Kompozer


WRITE2ME
Aanbevolen links 

Seniorennet


Gouden jubileum
grootoudersDit ben ik© Scevenels Luc 09apr1951                                                                                          Publicatie 24/11/2005 - Bijgewerkt 19/02/2024                                                                                                       E-mail : Mail